Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Gia công cơ khí

21/10/2018 03:59

Chúng tôi hỗ trợ thiết kế, sữa chữa, gia công cơ khí các thiết bị, máy móc v,v...

Hệ thống đường ống

21/10/2018 03:59

Chúng tôi luôn xây dựng, thiết kế, lắp ráp các hệ thống đường ống phục vụ tỏng các nhà máy, xí nghiệp, đảm bảo công việc vận hành ổn định, độ bền dài lâu

Làm sản phẩm inox

21/10/2018 03:59

Chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng từ các loại inox đã được đảm bảo như 304.v.v...

Thiết kế chi tiết máy

21/10/2018 03:59

Minh Phương Phát nhận gia công các chi tiết máy, thiết kế phục vụ các ngành công nghiệp chế biến, cơ khí ,v.v...

1